በጣም የተሟላ የ ኤስ.ቲ.ዲ/STD (በግብረስጋ ግንኙነት የሚተላለፉ ያባላዘር በሽታዎች) ምርመራ እያገኘሁ እንደሆነ ለማረጋገጥ ምን መጠየቅ አለብኝ?

Was this article helpful?
6 out of 7 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top