Maaari bang magkaroon ng komplikasyon kapag ipinagsabay ang PrEP at pag-inom ng trans hormones?

Was this article helpful?
10 out of 14 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top