ՄԻԱՎ դեղամիջոցները կամ նախակոնտակտային կանխարգելումը (PrEP) ինչպե՞ս են փոխազդում տրանս անձանց կողմից ընդունվող հորմոնների հետ:

Was this article helpful?
1 out of 2 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top