ХДХВ-ын эмчилгээ эсвэл ӨӨС нь трансжендэр хүмүүсийн хэрэглэдэг даавартай харшилдах зүйл бий юу?

Was this article helpful?
0 out of 1 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top