Miyuu dhaqtarkeyga u baahanyahay inuu ogaado dooqeyga galmada ama aqoonsiga jinisga?

Was this article helpful?
9 out of 10 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top