मैले भर्खरै यौन संक्रमित संक्रमण (एसटीआई) को लागि सकारात्मक परीक्षण गरें। म कसरी मेरो पार्टनर (हरू) लाई भन्न सक्छु?

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top