Kapag ang isang trans man ay pumatol sa gay man, straight na ba si trans man?

Comments

0 comments

Article is closed for comments.