Kung ako ay isang transgender, at ako ay nasa panganib, kanino ako dapat tumawag (Estados Unidos)?

Comments

0 comments

Article is closed for comments.