Kapag nagpa bottom surgery na ang trans woman, pwede pa rin ba siyang maging "top"? Gayundin, kung hindi pa nagpa "bottom surgery" ang isang trans man maari ba siyang maging "top"?

Comments

0 comments

Article is closed for comments.