எனக்கு பாலியல் தொற்று (எஸ்.டி.ஐ) இருக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன். அதற்கான சிகிச்சையை நான் எவ்வாறு பெறுவது?

Comments

0 comments

Article is closed for comments.