Tôi không có bao cao su, gel bôi trơn hoặc đồ chơi tình dục. Tôi có thể dùng gì để thay thế ?

Comments

0 comments

Article is closed for comments.