Tôi vừa nhận kết quả xét nghiệm dương tính với một loại bệnh lây qua đường tình dục (STI), tôi phải nói với bạn tình của mình như thế nào ?

Was this article helpful?
45 out of 59 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top