Urang karek ngalakukeun tes keur panyakit menular seksual (IMS) jeung hasilna positif. Kumaha urang kudu nerangkeun ka pasangan urang?

Was this article helpful?
6 out of 8 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top