Urang karek ngalakukeun tes keur panyakit menular seksual (IMS) jeung hasilna positif. Kumaha urang kudu nerangkeun ka pasangan urang?

Was this article helpful?
4 out of 5 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top