ຂ້ອຍບໍ່ມີຖົງຢາງອະນາໄມ,​ ເຈວຫຼໍ່ລື່ນ ຫຼື ອຸປະກອນທາງເພດ. ​ຂ້ອຍຄວນໃຊ້ຫຍັງແທນ?

Comments

0 comments

Article is closed for comments.