ຂ້ອຍຫາກໍ່ກວດເລືອດພົບວ່າ ຂອ້ຍເລືອດບວກ ໂດຍການມີເພດສໍາພັດທີ່ບໍ່ໄດ້ບ້ອງກັນ.​ ຂ້ອຍຄວນຈະບອກຄູ່ ຂອງ ຂ້ອຍແນວໃດ?

Comments

0 comments

Article is closed for comments.