Би бэлгийн замаар дамжих халдвар (БЗДХ) авсан гэж оношлогдсон. Хамтрагч (чиддаа) хэрхэн хэлэх вэ?

Comments

0 comments

Article is closed for comments.