Жыныстык жол менен жугуучу ооруга (ЖЖБИ ) кабылгандыгым тууралуу билдим. Өнөктөш(төр)үмө бул жөнүндө кантип айтам?

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top