Трансгендер адамдар үчүн бойго бүтүүнү алдын алууга багытталган кандай чаралар каралган?

Comments

0 comments

Article is closed for comments.