Трансгендер адамдар үчүн бойго бүтүүнү алдын алууга багытталган кандай чаралар каралган?

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top