Waa maxay waxa Aan la ogaan karin = Aan faafin (U=U)?

Comments

0 comments

Article is closed for comments.