Na nima ya bangonda ikwa mono lenda sala ekzame ya VIH to ya kimbefo yina ke sambukilaka na kuvukisa nitu?

Was this article helpful?
2 out of 4 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top