Na nima ya bangonda ikwa bo fwete sala muntu yina kele ti VIH ekzame sambu na kuzaba kiteso ya mikrobe yina?

Comments

0 comments

Article is closed for comments.