ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ/ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਬਿਮਾਰੀ(HIV/STD) ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

Comments

0 comments

Article is closed for comments.