హెచ్ఐవి మందులు లేదా PrEP మందులు ట్రాన్స్ వ్యక్తులు వాడే హార్మోన్ల తో కలిపి వాడవచ్చా లేక రెండు కలిపితే ఏదన్నా సమస్య వస్తుందా ?

Comments

0 comments

Article is closed for comments.