ኤች.አይ.ቪ. በደማቸው ውስጥ ያለ ሰዎች የቫይረስ መጠናቸውን (viral load) በየስንት ጊዜ ይለካሉ?

Was this article helpful?
3 out of 7 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top