Yini okufanele ngiyibuze ukuqinisekisa ukuthi ngithole ukuhlolwa okuphelele kwe-zifo ezithathelwana ngokocansi?

Was this article helpful?
12 out of 12 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top