Kuyini uma sithi: Ayitholakali = Ayikwazi ukungena (A = A)?

Comments

0 comments

Article is closed for comments.