በጣም የተሟላ የ ኤስ.ቲ.ዲ/STD (በግብረስጋ ግንኙነት የሚተላለፉ ያባላዘር በሽታዎች) ምርመራ እያገኘሁ እንደሆነ ለማረጋገጥ ምን መጠየቅ አለብኝ?

Comments

0 comments

Article is closed for comments.