በጣም የተሟላ የ ኤስ.ቲ.ዲ/STD (በግብረስጋ ግንኙነት የሚተላለፉ ያባላዘር በሽታዎች) ምርመራ እያገኘሁ እንደሆነ ለማረጋገጥ ምን መጠየቅ አለብኝ?

Was this article helpful?
5 out of 6 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top