Da li treba uzimati lekove za HIV ili preekspozicionu profilaksu (PrEP) u kombinaciji sa hormonima koje uzimaju transeksualne osobe ?

Comments

0 comments

Article is closed for comments.