Maaari bang magkaroon ng komplikasyon kapag ipinagsabay ang PrEP at pag-inom ng trans hormones?

Was this article helpful?
6 out of 9 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top